WIE VOOR SPORTPROFESSIONAL GAAT,
HEEFT VANAF NU AAN ÉÉN WOORD GENOEG: SPORTKUNDE!

Sport en bewegen heeft een steeds belangrijkere plek gekregen in onze maatschappij. Het heeft op diverse vlakken een enorme impact. Ontwikkelingen zoals een groeiende groep mensen met overgewicht of zelfs obesitas, eenzaamheid, integratieproblematiek, maar ook de steeds commerciëler wordende sportwereld, vragen om vakkundige sportprofessionals.

Op enkele hogescholen wordt Sportkunde ook aangeduid met de Engelse term ‘Sport Studies’. Met de bestaande accentverschillen per hogeschool staat Sportkunde voor hét aanbod hbo-opleidingen rondom sport & bewegen. Dus wie het helemaal wil maken als sportprofessional, die heeft aan één woord genoeg: Sportkunde.

SPORTKUNDE ZET IN BEWEGING

Hoe leuk sporten ook is, bij Sportkunde is sport niet alleen doel, maar vooral ook middel. Een middel, een radertje in de processen die mensen in beweging zetten. Sporters hebben onderling plezier, moedigen elkaar aan, inspireren én werken aan hun conditie. Zo heeft sport een bijzonder positieve invloed op de deelnemers en daarmee op de samenleving. Daarom staat, naast de intrinsieke waarde, ook de extrinsieke waarde van sport centraal binnen Sportkunde. Op de acht hogescholen die Sportkunde aanbieden wordt uitgegaan van deze drie extrinsieke waarden van sport:

 • Sociaal-maatschappelijke waarde: sport helpt bij een grotere participatie voor iedereen
 • Gezondheidswaarde: sport voor meer vitaliteit en een betere leefstijl
 • Economische waarde: sport en de onbegrensde businessmogelijkheden

Sportkunde: dé hbo-opleiding voor sportprofessionals

Economie
Onbegrensde businessmogelijkheden
Sociaal-maatschappelijk
Voor een vitale maatschappij
Gezondheid
Voor een betere wereld
meer info

Aangezien de kerncompetenties en handelingscriteria gelijk zijn, is Sportkunde dé landelijke opleiding voor de sportprofessional. Maar al ligt de lat op elke hogeschool op dezelfde hoogte, er zijn en blijven accentverschillen. Deze verschillen hebben betrekking op de hierboven kort geschetste waarden. Sportkunde en een sociale, betere wereld. Maar ook voor vitalere maatschappij. En Sportkunde als motor van economische businessmodellen. Deze drie aspecten komen terug in de accentverschillen binnen Sportkunde op de acht deelnemende hogescholen. Zodat je je passie voor sport mooi kunt combineren met een invulling naar je hart.

Ontdek meer over Sportkunde én de accentverschillen tussen de hogescholen, door de verschillende hogescholen aan te klikken.

De opleidingen Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO), Psychomotorische therapie en SPECO blijven gewoon bestaan.

Wat doe je als sportkundige?
Als een student de opleiding Sportkunde heeft afgerond, kan hij aan de slag binnen diverse beroepen, afhankelijk van het accent (sociaal-maatschappelijk, gezondheid of economisch) waar de student zicht binnen de opleiding op heeft ontwikkeld. Bekijk hieronder een overzicht van mogelijke beroepen:

 • Sport- en Beweegagoog
 • Kracht- en conditiespecialist
 • Leisure manager
 • Leefstijlcoach
 • Sportmanager of -marketeer
 • Buurtsportcoach
 • Gezondheidsadviseur
 • Sport- of gezondheidsondernemer

Kansen op de arbeidsmarkt
In de HBO Keuzegids 2020 is te vinden je met een diploma binnen de sportsector 85 procent kans hebt op een baan, waarmee Sportkunde behoort tot de studies met de beste baankansen.

Andere opleidingen
De opleidingen Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO), Psychomotorische therapie en SPECO bestaan naast de opleiding Sportkunde ook binnen het themagebied.

 • ALO: Bij de ALO word je docent Sport- en Bewegingsonderwijs, waarbij je met een eerstegraads bevoegdheid kan werken in het primair-, speciaal-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.
 • Psychomotorische therapie: Hier word je opgeleid als therapeut voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij je gebruikmaakt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties.
 • SPECO: Hier richt je jezelf volledig om de marketing en management van de sport. Bij sommige Sportkunde opleidingen kan je jezelf hier ook op focussen, maar word je in de basis breder opgeleid.